دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

نمایش آمار بازدیدهای زیربخش : 775231
بازدیدهای ۲۴ ساعت گذشته: 6536
بازدیدهای روز جاری: 6536
کاربران حاضر در پایگاه: 0
به روزرسانی: 1401/3/16

روز: شنبه مورخ 26 خرداد 1403

10:57 = ساعت فعلی سرور

اولویت های پژوهشی

 | تاریخ ارسال: 1396/3/1 | 

اولویت های پژوهشی

حوزه اصلي: بيماري هاي غدد و متابوليسم

حيطه كلي :

 1. ديابت / ليپيد / سندرم متابوليك

1-1 مراقبت باليني از بيماران مبتلا به ديابت / اختلالات ليپيد / سندرم متابوليك

1-2-1 ارزيابي و مقايسه روشهاي مؤثر آموزشي براي بيماران

1-2-2 غربالگري و تشخيص بيماري ديابت / اختلالات ليپيد / سندرم متابوليك

1-2-3 بررسي روشهاي درماني ، پروتكل هاي جديد و بررسي پروگنوز و عوارض بيماري ديابت / اختلالات ليپيد / سندرم متابوليك

تيروئيد

2-1 مراقبت باليني از بيماران مبتلا به هيپوتيروئيدي

2-1-1 غربالگري ، تشخيص بيماران مبتلا به هيپو تيروئيدي

2-1-2 بررسي روشهاي درماني جديد و پروگنوز بيماران مبتلا به هيپوتيروئيدي

2-2 مراقبت باليني از بيماران مبتلا به هيپرتيروئيدي

2-2-1 غربالگري ، تشخيص بيماران مبتلا به هيپرتيروئيدي

2-2-2 بررسي روشهاي درماني جديد و پروگنوز بيماران مبتلا به هيپر تيروئيدي

2-3 مراقبت باليني از بيماران مبتلا به ندول تيروئيد

2-3-1 غربالگري ، تشخيص بيماران مبتلا ندول تيروئيد

2-3-2 بررسي روشهاي درماني جديد و پروگنوز بيماران مبتلا به ندول تيروئيد

2-4 مراقبت باليني از بيماران مبتلا به كانسر تيروئيد

2-4-1 غربالگري ، تشخيص بيماران مبتلا كانسر تيروئيد

2-4-2 بررسي روشهاي درماني جديد و پروگنوز بيماران مبتلا به كانسر تيروئيد

3. اختلالات رشد و بلوغ

3-1 مراقبت باليني از بيماران مبتلا به اختلالات رشد و بلوغ

3-1-1 بررسي الگوي نرمال رشد و بلوغ

3-1-2 غربالگري و تشخيص اختلالات رشد و بلوغ

3-1-3 بررسي روشهاي درماني و پروگنوز بيماران مبتلا به اختلال رشد و بلوغ

3.2 مراقبت باليني از بيماران با اختلالات تكامل جنسي(Disorders of Sex development )

3-2-1 غربالگري و تشخيص اختلالات تكامل جنسي

3-2-2 بررسي روشهاي درماني و پروگنوز بيماران مبتلا به اختلالات تكامل جنسی

4. اختلالات


دفعات مشاهده: 5051 بار   |   دفعات چاپ: 469 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر