دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

نمایش آمار بازدیدهای زیربخش : 775245
بازدیدهای ۲۴ ساعت گذشته: 7213
بازدیدهای روز جاری: 7213
کاربران حاضر در پایگاه: 0
به روزرسانی: 1401/3/16

روز: شنبه مورخ 26 خرداد 1403

11:46 = ساعت فعلی سرور

اولویت های پژوهشی

 | تاریخ ارسال: 1396/3/1 | 

اولویت های پژوهشی

حوزه اصلی: بیماری های غدد و متابولیسم

حیطه کلی :

 ۱. دیابت / لیپید / سندرم متابولیک

۱-۱ مراقبت بالینی از بیماران مبتلا به دیابت / اختلالات لیپید / سندرم متابولیک

۱-۲-۱ ارزیابی و مقایسه روشهای مؤثر آموزشی برای بیماران

۱-۲-۲ غربالگری و تشخیص بیماری دیابت / اختلالات لیپید / سندرم متابولیک

۱-۲-۳ بررسی روشهای درمانی ، پروتکل های جدید و بررسی پروگنوز و عوارض بیماری دیابت / اختلالات لیپید / سندرم متابولیک

تیروئید

۲-۱ مراقبت بالینی از بیماران مبتلا به هیپوتیروئیدی

۲-۱-۱ غربالگری ، تشخیص بیماران مبتلا به هیپو تیروئیدی

۲-۱-۲ بررسی روشهای درمانی جدید و پروگنوز بیماران مبتلا به هیپوتیروئیدی

۲-۲ مراقبت بالینی از بیماران مبتلا به هیپرتیروئیدی

۲-۲-۱ غربالگری ، تشخیص بیماران مبتلا به هیپرتیروئیدی

۲-۲-۲ بررسی روشهای درمانی جدید و پروگنوز بیماران مبتلا به هیپر تیروئیدی

۲مراقبت بالینی از بیماران مبتلا به ندول تیروئید

۲-۳-۱ غربالگری ، تشخیص بیماران مبتلا ندول تیروئید

۲-۳-۲ بررسی روشهای درمانی جدید و پروگنوز بیماران مبتلا به ندول تیروئید

۲-۴ مراقبت بالینی از بیماران مبتلا به کانسر تیروئید

۲-۴-۱ غربالگری ، تشخیص بیماران مبتلا کانسر تیروئید

۲-۴-۲ بررسی روشهای درمانی جدید و پروگنوز بیماران مبتلا به کانسر تیروئید

۳. اختلالات رشد و بلوغ

۳-۱ مراقبت بالینی از بیماران مبتلا به اختلالات رشد و بلوغ

۳-۱-۱ بررسی الگوی نرمال رشد و بلوغ

۳-۱-۲ غربالگری و تشخیص اختلالات رشد و بلوغ

۳-۱-۳ بررسی روشهای درمانی و پروگنوز بیماران مبتلا به اختلال رشد و بلوغ

۳.۲ مراقبت بالینی از بیماران با اختلالات تکامل جنسی(Disorders of Sex development )

۳-۲-۱ غربالگری و تشخیص اختلالات تکامل جنسی

۳-۲-۲ بررسی روشهای درمانی و پروگنوز بیماران مبتلا به اختلالات تکامل جنسی

۴. اختلالات هیپوفیز

۱.۴ مراقبت بالینی از بیماران مبتلا به کم کاری هیپوفیز

۴-۱-۱ غربالگری و تشخیص بیماران مبتلا به کم کاری هیپوفیز

۴-۱-۲ بررسی انواع روش های درمانی مؤثر در کم کاری هیپوفیز

۴-۲ مراقبت بالینی


دفعات مشاهده: 5475 بار   |   دفعات چاپ: 521 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر